RADYO YAYINDA
YAYINCI :
 radyodamar
SARKI :
 .........